+31 85 060 9506 info@inclusioncy.nl

Diversiteit en Inclusie Scans

Met onze Quickscan, Deepscan en Beleidscan weet je precies hoe het er binnen jouw organisatie voorstaat op het gebied van diversiteit en inclusie. We vertellen je er graag meer over!

Inclusioncyscan©Beleidscan

Vergelijk de Scans

QuickScan

N
Medewerkers, psychologische veiligheid en inclusief leiderschap
N
Geanonimiseerde vragenlijst
N
Doorlooptijd bedraagt circa 6 tot 8 weken

DeepScan

N
Medewerkers, psychologische veiligheid en inclusief leiderschap
N
Geanonimiseerde vragenlijst, meer open vragen en uitgebreidere analyse
N
Doorlooptijd bedraagt circa 8 tot 10 weken

BeleidScan

N
Analyse huidige organisatiebeleid op het vlak van diversiteit en inclusie
N
Doorlichten van systemen en processen
N
Doorlooptijd bedraagt circa 3 maanden

Diversiteit en inclusie, meet het met de InclusioncyScan©

Wil je als organisatie aan de slag met diversiteit en inclusie, dan is het belangrijk om naast de HR kengetallen meer inzicht te krijgen in hoe medewerkers zich binnen jouw bedrijf voelen. En meer te weten te komen over hun ervaringen op dit gebied. Met de InclusioncyScan© krijg je deze waardevolle informatie snel boven water en weet je precies hoe het er binnen jouw organisatie voorstaat.

InclusioncyScan©

De InclusioncyScan© is dé manier om diversiteit en inclusie te meten en je organisatie toekomstproof te maken:

R

Maakt inzichtelijk of medewerkers zich thuis voelen

R
Meet het ervaren inclusiviteitsklimaat en het gevoel van gelijke kansen per diversiteitsdimensie
R

Brengt de sociale en psychologische veiligheid in kaart

R

Helpt concrete ambities te formuleren om nog inclusiever te worden

R

Maakt gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten van de Harvard Business School

R

Gaat verder dan het creëren van bewustwording en maakt echt het verschil

Meten van diversiteit

De InclusioncyScan© geeft exact weer wat de wensen en behoeftes van collega’s zijn ten aanzien van (meer) diversiteit en ook wat dit voor hen betekent. Dit gaat verder dan alleen de culturele diversiteit. De scan geeft antwoord op de vraag of medewerkers de meerwaarde van diversiteit zien in relatie tot hun werkzaamheden en wat dit volgens hen inhoudt voor de toekomst van de organisatie.

Meten van inclusie

Om inclusie goed te kunnen meten hebben we onder andere gebruik gemaakt van een studie van Amy Edmonson (e.a.), professor leiderschap en management bij de Harvard Business School. Volgens haar studie is het voor teams van essentieel belang om psychologische veiligheid te ervaren. Dit is dan ook de sleutel tot succes als het gaat om inclusie.

De studie liet zien dat teams met veel diversiteit beter presteren wanneer sprake is van voldoende psychologische veiligheid. Om te komen tot een hoge psychologische veiligheid zijn een aantal onderdelen noodzakelijk.

In de scan komen de volgende onderdelen aan bod:

  1. Het belang van (meer) diversiteit binnen de organisatie
  2. Inclusie, psychologische veiligheid m.b.t. het team, de leidinggevende en de organisatie
  3. Achtergrond, zoals gender, opleidingsniveau, functie en migratieachtergrond in relatie tot de verschillende diversiteitskenmerken

Meten van inclusie

Om inclusie goed te kunnen meten hebben we onder andere gebruik gemaakt van een studie van Amy Edmonson (e.a.), professor leiderschap en management bij de Harvard Business School. Volgens haar studie is het voor teams van essentieel belang om psychologische veiligheid te ervaren. Dit is dan ook de sleutel tot succes als het gaat om inclusie.

De studie liet zien dat teams met veel diversiteit beter presteren wanneer sprake is van voldoende psychologische veiligheid. Om te komen tot een hoge psychologische veiligheid zijn een aantal onderdelen noodzakelijk.

In de scan komen de volgende onderdelen aan bod:

  1. Het belang van (meer) diversiteit binnen de organisatie
  2. Inclusie, psychologische veiligheid m.b.t. het team, de leidinggevende en de organisatie
  3. Achtergrond, zoals gender, opleidingsniveau, functie en migratieachtergrond in relatie tot de verschillende diversiteitskenmerken

Ik merk in mijn adviespraktijk dat organisaties worstelen met de vraag hoe je inclusie meet. Diversiteit meten (vooral de zichtbare) gaat nog wel, maar bij inclusie – een essentiële voorwaarde voor meer diversiteit – loopt bijna iedereen vast. Ik ben daarom echt blij en trots dat we onze InclusioncyScan© hebben ontwikkeld. Hiermee kunnen organisaties ieder jaar precies meten hoe zij het doen en er gericht acties voor uitzetten.”

Bouchra Talidi

oprichter Inclusioncy

De InclusioncyScan©, hoe werkt het in de praktijk?

Afhankelijk van de vragen en wensen vanuit jouw organisatie kunnen we een quickscan of deepscan uitvoeren. Beide scans bestaan uit een geanonimiseerde vragenlijst, die online aan alle medewerkers wordt aangeboden. De vragen hebben wij gebaseerd op diverse wetenschappelijke studies over diversiteit en inclusie in arbeidsorganisaties, maar ook op basis van onze jarenlange werk- en advieservaring vanuit de praktijk bij meer dan 70 organisaties.

De onderzoeksresultaten worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage. Na afronding van de InclusioncyScan© plannen wij een gesprek in om samen de bevindingen te bespreken en advies te geven over concrete vervolgstappen. Het is ook mogelijk dat wij rechtstreeks de resultaten van de scan presenteren aan medewerkers. Deze presentatie combineren wij doorgaans met een basisbewustwordingstraining over diversiteit en inclusie.

;

1. Analyse van bestaande medewerkersonderzoeken

Dit om eventuele dubbelingen met eerdere interne onderzoeken te voorkomen.

;

2. Vaststellen van de vragenlijst

Voor een zo goed mogelijke aansluiting op jouw organisatie: Kies voor de QuickScan of DeepScan.

;

3. Versturen online vragenlijst

Twee weken beschikbaar via QuestionPro, Deze online tool geeft de meeste zekerheid m.b.t. bescherming van gevoelige informatie en privacy.

;

4. Analyse en presentatie

Eventueel kunnen wij de resultaten rechtstreeks presenteren aan medewerkers.

;

5. Rapportage & vervolgstappen

Bespreken bevindingen en advies over concrete vervolgacties.

BeleidScan

In hoeverre is diversiteit en inclusie verankerd in het huidige beleid van jouw organisatie? Met de BeleidScan meet je het en weet je het precies!

En wat wordt gemeten, wordt gedaan. Wanneer intenties en wensen worden omgezet in concrete stappen voor organisatieverbetering, ontstaat er organisch een duurzaam beleid.

Met onze beleidsscan analyseren we het huidige beleid van de organisatie op het vlak van diversiteit en inclusie. Systemen en processen worden doorgelicht. Dit doen we aan de hand van interviews met medewerkers, die een sleutelpositie hebben op dit thema. Ook bestuderen relevante documenten, screenen we de website, social media kanalen en vacatureteksten van de organisatie.

De beleidsscan volgens de ABC-aanpak

Deze scan doen we aan de hand van onze ABC-aanpak. Waarbij A staat voor het Aantrekken van nieuwe medewerkers, B voor het Behouden van medewerkers en C voor Checken of de beoogde doelen op het gebied van diversiteit en inclusie goed worden geëvalueerd en gemonitord. De visie en doelstellingen van de organisatie vormen bij al deze aspecten de basis en worden daarom als eerste geanalyseerd.

We kijken naar de volgende vier aspecten

;

1. Visie en strategie

We analyseren de organisatie en gaan dieper in op de visie en strategie op het onderwerp diversiteit en inclusie. We checken of er SMART-doelstellingen en een samenhangende strategie zijn geformuleerd, we kijken naar de haalbaarheid en of er gewerkt is aan draagvlak voor de doelstellingen.

;

2. Aantrekken

We analyseren de organisatie en gaan dieper in op de visie en strategie op het onderwerp diversiteit en inclusie. We checken of er SMART-doelstellingen en een samenhangende strategie zijn geformuleerd, we kijken naar de haalbaarheid en of er gewerkt is aan draagvlak voor de doelstellingen.

;

3. Behouden

Bij dit onderdeel kijken we in hoeverre de werving- en selectieprocedure van de organisatie inclusief is ingericht. Ook nemen we hier de arbeidsmarktcommunicatie en eventuele klankbordgroepen en samenwerkingspartners onder de loep.

;

4. Checken

Hierbij wordt geanalyseerd of de voortgang op D&I-beleid (goed) gemonitord en geëvalueerd wordt en of dit door de juiste medewerkers gebeurt. Denk hierbij aan vragen als: zet iedereen zich evenredig veel in om de doelstellingen te behalen? Als niet, waarom niet? Zijn de doelstellingen goed in de Planning & Control cycli, jaarplannen o.i.d. verwerkt?

@

We kijken naar de volgende vier aspecten

;

1. Visie en strategie

We analyseren de organisatie en gaan dieper in op de visie en strategie op het onderwerp diversiteit en inclusie. We checken of er SMART-doelstellingen en een samenhangende strategie zijn geformuleerd, we kijken naar de haalbaarheid en of er gewerkt is aan draagvlak voor de doelstellingen.

;

2. Aantrekken

We analyseren de organisatie en gaan dieper in op de visie en strategie op het onderwerp diversiteit en inclusie. We checken of er SMART-doelstellingen en een samenhangende strategie zijn geformuleerd, we kijken naar de haalbaarheid en of er gewerkt is aan draagvlak voor de doelstellingen.

;

3. Behouden

Bij dit onderdeel kijken we in hoeverre de werving- en selectieprocedure van de organisatie inclusief is ingericht. Ook nemen we hier de arbeidsmarktcommunicatie en eventuele klankbordgroepen en samenwerkingspartners onder de loep.

;

4. Checken

Hierbij wordt geanalyseerd of de voortgang op D&I-beleid (goed) gemonitord en geëvalueerd wordt en of dit door de juiste medewerkers gebeurt. Denk hierbij aan vragen als: zet iedereen zich evenredig veel in om de doelstellingen te behalen? Als niet, waarom niet? Zijn de doelstellingen goed in de Planning & Control cycli, jaarplannen o.i.d. verwerkt?

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Meld je nu aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, inclusief een demonstratie van de mogelijke resultaten voor jouw organisatie.

Contactgegevens

Heb je een vraag, wil je meer informatie of de mogelijkheden voor een samenwerking met ons bespreken? Neem contact met ons op, we staan je graag te woord. 

+31 85 060 9605

Contact opnemen

Ga naar de inhoud