+31 85 060 9506 info@inclusioncy.nl

Trainingen & Workshops

Maak inclusie en diversiteit bespreekbaar door middel van inspirerende, verbindende en interactieve workshops en trainingen.  

 

Bij al onze workshops en (online) trainingen is het uitgangspunt dat we op een inspirerende, verbindende en interactieve manier het onderwerp diversiteit en inclusie met deelnemers bespreekbaar maken. Hierbij zoeken we een hechte aansluiting bij wat er daadwerkelijk op de werkvloer leeft. Dit om het zowel voor de deelnemers als de organisatie zo relevant en waardevol mogelijk te maken.

Bij de opzet van onze workshops en trainingen houden wij optimaal rekening met de deelnemers. Het is belangrijk dat zij in alle veiligheid en op een plezierige manier kunnen deelnemen. Na afloop heerst er een gezamenlijk gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap. Onze workshops en trainingen maken deelnemers op een natuurlijke manier bewust van diversiteit en inclusie. Het laat hen inzien dat eigenlijk iedereen divers is en dat we allemaal groeien en bloeien in een inclusieve werkomgeving.

Inclusioncy biedt de volgende workshops en trainingen aan op het gebied van diversiteit en inclusie: Training basis D&I, training ‘Inclusief werven en selecteren’ en de strategische leiderschapssessie / workshop ‘Inclusief leiderschap’. Om zoveel mogelijk impact te kunnen maken, werken wij – afhankelijk van de duur van de sessies en wensen van de opdrachtgever – met verschillende creatieve werkvormen. 

Training basis Diversiteit en Inclusie (D&I)

In de basistraining diversiteit en inclusie gaan we dieper in op deze thema’s. Dit met het doel dat deelnemers een gemeenschappelijk begrippenkader creëren en vooral ook met elkaar bespreken wat de (onderzochte) meerwaarde van D&I is voor de organisatie.

Hiernaast focussen we op wat diversiteit en inclusie voor medewerkers persoonlijk betekent én welke invloed dit heeft op dagelijkse werkzaamheden. Verder staan we aan de hand van een visualisatieoefening stil bij onbewuste vooroordelen. Mogelijk zijn deze een belemmering om van D&I een succes te maken. Hierbij gaan we in op wat je kunt doen om dit patroon te doorbreken.

Ook gaan we samen met medewerkers in gesprek over de diversiteit en inclusiviteit van de huidige organisatie. Hierbij gebruiken we indien uitgezet de uitkomsten van de InclusioncyScan© óf een deel van de vragen uit deze scan.

Tot slot eindigen we met de vraag wat elke medewerker – naast de stappen van de directie of het management – concreet kan doen om van D&I een succes te maken binnen de organisatie. Dit om het gevoel van gedeeld eigenaarschap te stimuleren.

Duur training: in afstemming

Inclusief werven en selecteren

In de training ‘Inclusief werven en selecteren’ ontwikkelen de deelnemers inclusieve vaardigheden voor het aantrekken van divers personeel. Daarnaast krijgen de deelnemers ook praktische recruitment handvatten. De insteek van deze training is dat inclusief werven en selecteren als het ware een tweede natuur wordt van de organisatie.

Na een korte introductie over de begrippen diversiteit en inclusie kunnen de deelnemers meteen oefenen met de benodigde competenties. Ook leren zij reflecteren op de gewenste teamsamenstelling. Praktische oefeningen geven inzicht in hoe je tijdens het selectieproces om kunt gaan met onbewuste vooroordelen. We doorlopen het stappenplan inclusief werven en de deelnemers ontvangen na afloop een handige checklist voor inclusief selecteren.

Verder kijken we in deze training ook naar de huidige wervingskanalen en opzet van de vacatures. Samen maken we een analyse van de website en sociale media-uitingen. De training ‘Inclusief werven en selecteren’ bieden we aan op één dagdeel, waarbij deelnemers met een transferopdracht het geleerde implementeren in de werkpraktijk.

De training sluiten we af met een terugkombijeenkomst voor alle deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur reflecteren we op wat de deelnemers tijdens de training hebben geleerd en de wijze waarop dit wordt toegepast. Wat gaat goed? Wat kan beter? Optioneel bieden wij bij de invulling van één van de vacatures on-the-job training aan, door mee te kijken of het geleerde tijdens de training ook op de juiste wijze wordt toegepast.

Duur training: één dagdeel, anderhalf uur terugkombijeenkomst
Optioneel: training on-the-job

  “Diversiteit en inclusie zijn belangrijke onderwerpen voor organisaties. Zeker voor ons als Inspectie belastingen, toeslagen en douane, mede opgericht als gevolg van de toeslagenaffaire. Dat we allemaal onbewuste vooroordelen hebben, dat wist ik wel. Dat bewustwording van privileges en achtergronden zo belangrijk zijn binnen organisaties, dat werd in de workshop scherp duidelijk gemaakt. Het maakt duidelijk dat we in werving, selectie en organisatiecultuur veel te doen hebben in ons land, zeker ook bij het Rijk.”
  ~ Bart Snels, Inspecteur – Generaal  IBTD ~

  Inclusief leiderschap

  De implementatie van een effectief D&I beleid valt of staat met commitment vanuit de (sub)top van de organisatie. 

  Juist daarom hebben wij de workshop ‘Inclusief Leiderschap’ in het leven geroepen.
  In een strategische sessie onderzoeken we wat diversiteit en inclusie voor hen betekent, werken we aan meer bewustwording, formuleren we een stip op de horizon en staan we stil bij de vraag wat de rol van de organisatietop hierin is. In deze sessie maken we gebruik van verschillende interactieve werkvormen en presenteren we wetenschappelijke inzichten op het vlak van inclusief leiderschap. Naast praktische kennis en oefeningen, maken we in de strategische MT-sessie ook stappen om diversiteit en inclusie te verweven met de huidige missie en visie en strategische doelstellingen.

  Duur: in afstemming

  Meer weten?

  Naast bovengenoemde workshops en trainingen, kunnen wij ook ondersteuning bieden bij het begeleiden van ambassadeursnetwerken op het gebied van diversiteit en inclusie. Heb je een vraag of wil je de mogelijkheden bespreken, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

  Contactgegevens

  Heb je een vraag, wil je meer informatie of de mogelijkheden voor een samenwerking met ons bespreken? Neem contact met ons op, we staan je graag te woord. 

  +31 85 060 9605

  Contact opnemen

  Ga naar de inhoud